Protest solidarnościowy w obronie miejsc pracy w kopalniach Kompanii Węglowej S.A.

W dniu 9 stycznia 2015r. został utworzony Sztab Protestacyjno - Strajkowy Związków Zawodowych KWK "Marcel". Wszystkie organizacje związkowe weszły w skład sztabu i popierają akcję protestacyjną mającą na celu uratowanie miejsc pracy w kopalniach. Od poniedziałku 12 stycznia od pierwszej zmiany na dole kopalni będzie prowadzona akcja protestacyjna w formie strajku rotacyjnego tzn. po każdej zmianie pracownicy dołowi którzy zadeklarują chęć prowadzenia w takiej formie protest, dobrowolnie zostaną w wyznaczonym miejscu 3 godziny dłużej na dole kopalni.

Oświadczenie emerytów w sprawie 1 tony węgla za 2014r.

W załączniku oświadczenie które należy przesłać do kancelarii Radców Prawnych, jak w nagłówku. Adres: Kancelaria Radców Prawnych Urban i Zapart ul. 1 Maja 24, 44-190 Knurów, tel. (32) 335-98-80

Południowe Włochy - wczasy ze zwiedzaniem

Zarząd ZZPOSz rozpoczął zapisy na wczasy we Włoszech Hotel położony w okolicach Neapolu. Wypoczynek razem ze zwiedzaniem. Szczegóły w załączniku.

Wczasy w Krynicy Morskiej DW RONDO

Zarząd informuje, że można się już zapisywać na wczasy zorganizowane w Krynicy Morskiej. Oferta PROMOCYJNA. W załączniku szczegóły.

Węgiel dla Emerytów od 2015r.

Zamieszczamy w załącznikach Pełnomocnictwo oraz Umowę w sprawie deputatu węglowego dla emerytów który został odebrany przez Zarząd KW S.A.od 2015r. Osoby zainteresowane powinny podpisać w/w dokumenty i dostarczyć do naszego biura. Opłata od złożonego pełnomocnictwa to 5zł. płatne przy składaniu dokumentów w biurze ZZPOSz.

Informacja w sprawie wypowiedzeń Umowy o Pracę oraz POZWÓW do Sądu Pracy

W załączniku zamieszczamy instrukcję postępowania w przypadku chęci odwołania się od otrzymanego Wypowiedzenia Umowy o Pracę w punkcie mówiącym o bezpłatnym węglu po przejściu na emeryturę. Przypominamy, że czas na odwołanie upływa po 7 dniach od otrzymania w/w wypowiedzenia. Instrukcja nie dotyczy osób które nie chcą się odwoływać.W załączniku umieszczamy również zaktualizowany pozew do Sądu Pracy który wypisany i podpisany wraz z jego kopią wysyłamy do Sądu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju (adres jak w pozwie). Wysyłamy pozew listem poleconym.

Komunikat Komitetu Protestacyjno-Strajkowego oraz List do Pani Premier

Jutro 14.11.2014r. odbędą się Masówki na których zostanie poinformowana Załoga kopalń o obecnej sytuacji w Kompanii Węglowej S.A. W załącznikach Komunikat i list do Pani Premier.

WYCIECZKA LITWA-ŁOTWA-ESTONIA-FINLANDIA

Zarząd ZZPOSz od 17 listopada 2014r rozpoczyna zapisy chętnych do wzięcia udziału w wycieczce autokarowej LITWA-ŁOTWA-ESTONIA-FINLANDIA. Program wycieczki w załączniku.

Włochy 2015 - rozpoczynamy od 3 listopada 2014r zapisy na wczasy we Włoszech.

Zarząd ZZPOSz organizuje wczasy we Właszech w urokliwej miejscowości położonej nad Morzem Śródziemnym 35 km pod Rzymem. Uwaga ograniczona ilość miejsc!!! Szczegóły w załączniku.

Strony