Komunikat Komitetu Protestacyjno-Strajkowego oraz List do Pani Premier

Jutro 14.11.2014r. odbędą się Masówki na których zostanie poinformowana Załoga kopalń o obecnej sytuacji w Kompanii Węglowej S.A. W załącznikach Komunikat i list do Pani Premier.

WYCIECZKA LITWA-ŁOTWA-ESTONIA-FINLANDIA

Zarząd ZZPOSz od 17 listopada 2014r rozpoczyna zapisy chętnych do wzięcia udziału w wycieczce autokarowej LITWA-ŁOTWA-ESTONIA-FINLANDIA. Program wycieczki w załączniku.

Włochy 2015 - rozpoczynamy od 3 listopada 2014r zapisy na wczasy we Włoszech.

Zarząd ZZPOSz organizuje wczasy we Właszech w urokliwej miejscowości położonej nad Morzem Śródziemnym 35 km pod Rzymem. Uwaga ograniczona ilość miejsc!!! Szczegóły w załączniku.

KARCZMA PIWNA 2014

Zarząd ZZPOSz informuje, że od 7 października rozpoczyna zapisy na corocznie organizowaną, tradycyjną Karczmę Piwną. Szczegóły w załączniku.

Zabawa Karnawałowa w TATRACH

Zarząd ZZPOSz jak co roku organizuje 3 dniową wycieczkę połączoną z Zabawą Karnawałową. Szczegóły w załączniku.

Węgiel dla Emerytów

W załączniku udostępniamy skan Pełnomocnictwa do uzyskania pełnego deputatu dla emerytów i rencistów za 2014r. Ponadto informujemy, że z wypełnionym i podpisanym pełnomocnictwem trzeba przesłać opłatę w wysokości 10 złotych. Adres Kancelarii Prawnej na który należy wysłać lub dostarczyć osobiście pełnomocnictwo jest taki sam jak w Pełnomocnictwie.

UWAGA! Zmiana warunków Umowy o Pracę

Stanowisko Związków Zawodowych w sprawie zmiany warunków umowy o pracę w K.W. S.A.

Aneks nr 8 do "Porozumienia z dnia 20.12.2004r..." Zmiany wysokości odpraw emerytalnych

W załączniku zamieszczamy aneks nr 8 z dnia 22 sierpnia 2013r. Aneks dotyczy zmian wysokości odpraw uzależnionych od lat przepracowanych oraz zasad przyznawania tych jednorazowych odpraw pieniężnych w razie rozwiązania stosunku pracy w związku z nabyciem prawa do emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Strony