Węgiel dla Emerytów

W załączniku udostępniamy skan Pełnomocnictwa do uzyskania pełnego deputatu dla emerytów i rencistów za 2014r. Ponadto informujemy, że z wypełnionym i podpisanym pełnomocnictwem trzeba przesłać opłatę w wysokości 10 złotych. Adres Kancelarii Prawnej na który należy wysłać lub dostarczyć osobiście pełnomocnictwo jest taki sam jak w Pełnomocnictwie.

Wycieczka nad Jezioro Łebsko. UWAGA GODZINA WYJAZDU!

Zarząd ZZPOSz informuje, że w dniach 15-20 września 2014r (6-dni) organizuje wycieczkę nad jezioro Łebskie. Zakwaterowanie w miejscowości Żarnowska - 2 km od centrum Łeby. Zapisy od 22 kwietnia. Uwaga ograniczona ilość miejsc. Szczegóły w załączniku. INFORMUJEMY, ŻE AUTOKAR Z UCZESTNIKAMI WYCIECZKI WYJEDZIE Z PARKINGU MOK-u W RADLINIE 14.09.2014r. (niedziela) O GODZINIE 21.00. ZBIÓRKA O GODZ. 20.45, PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ. Nr telefonu do kierownika wycieczki - 608442721. Planowany powrót do Radlina w dniu 20 września (sobota) około godziny 20.00. Życzymy udanej wycieczki.

UWAGA! Zmiana warunków Umowy o Pracę

Stanowisko Związków Zawodowych w sprawie zmiany warunków umowy o pracę w K.W. S.A.

Aneks nr 8 do "Porozumienia z dnia 20.12.2004r..." Zmiany wysokości odpraw emerytalnych

W załączniku zamieszczamy aneks nr 8 z dnia 22 sierpnia 2013r. Aneks dotyczy zmian wysokości odpraw uzależnionych od lat przepracowanych oraz zasad przyznawania tych jednorazowych odpraw pieniężnych w razie rozwiązania stosunku pracy w związku z nabyciem prawa do emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Pomoc Prawna CDO24 NOWY pakiet PREMIUM RODZINNY

Osoby które wykupiły dla swojej rodziny pakiet pomocy prawnej PREMIUM RODZINNY CDO24 i chcą przedłużyć umowę na następny rok proszone są o wpłatę 35 złotych w biurze ZZPOSz do końca maja 2013r. W załączniku przedstawiamy obowiązującą od 1 maja 2013r nową rozszerzoną ofertę dla naszych członków związku: pakiet PREMIUM oraz PREMIUM RODZINNY.

Przetarg na realizację Bonów Żywieniowych - ciąg dalszy

Została uruchomiona procedura przetargowa na realizację naszych Bonów Żywieniowych. Przeciwdziałając poprzednim błędom popełnionym przez organizatorów przetargu. Niektóre Związki Zawodowe naszej kopalni wystąpiły z wnioskiem do Dyrekcji (treść wniosków w załącznikach). W dniu 15 marca wystąpiły również do Prezesa Kompanii Węglowej

Strony