KARCZMA PIWNA 2014

Zarząd ZZPOSz informuje, że od 7 października rozpoczyna zapisy na corocznie organizowaną, tradycyjną Karczmę Piwną. Szczegóły w załączniku.

POLSKA - NIEMCY mamy potwierdzenie, są BILETY na MECZ!!!

Po problemach związanych z potwierdzenie rezerwacji biletów na mecz Polska-Niemcy, otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym informację, że bilety zostały nam przydzielone i będą do odbioru we wtorek w naszym biurze. Wobec powyższego do poniedziałku (6.10.2014r) proszę o wpłatę 2 raty za wyjazd na mecz do Warszawy. Przy odbiorze biletów udzielimy informacji o której godzinie i z którego miejsca nastąpi wyjazd uczestników wycieczki na mecz.

WYJAZD NA MECZ POLSKA-NIEMCY

Organizujemy wyjazd na mecz Polska - Niemcy. Płatność przy zapisie minimum 150zł/osoba, pozostała odpłatność do 30 września 2014r. Szczegóły w załączniku.

Zabawa Karnawałowa w TATRACH

Zarząd ZZPOSz jak co roku organizuje 3 dniową wycieczkę połączoną z Zabawą Karnawałową. Szczegóły w załączniku.

Węgiel dla Emerytów

W załączniku udostępniamy skan Pełnomocnictwa do uzyskania pełnego deputatu dla emerytów i rencistów za 2014r. Ponadto informujemy, że z wypełnionym i podpisanym pełnomocnictwem trzeba przesłać opłatę w wysokości 10 złotych. Adres Kancelarii Prawnej na który należy wysłać lub dostarczyć osobiście pełnomocnictwo jest taki sam jak w Pełnomocnictwie.

UWAGA! Zmiana warunków Umowy o Pracę

Stanowisko Związków Zawodowych w sprawie zmiany warunków umowy o pracę w K.W. S.A.

Aneks nr 8 do "Porozumienia z dnia 20.12.2004r..." Zmiany wysokości odpraw emerytalnych

W załączniku zamieszczamy aneks nr 8 z dnia 22 sierpnia 2013r. Aneks dotyczy zmian wysokości odpraw uzależnionych od lat przepracowanych oraz zasad przyznawania tych jednorazowych odpraw pieniężnych w razie rozwiązania stosunku pracy w związku z nabyciem prawa do emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Strony