Demonstracja pod Sejmem RP - godzina i miejsce wyjazdu!

Zarząd ZZPOSz KWK "MARCEL" zwraca się z gorącym apelem do wzięcia czynnego udziału w demonstracji zorganizowanej przez wszystkie organizacje zawodowe w dniu 1 października (środa). W dniu demonstracji wszyscy uczestnicy muszą mieć dzień wolny od pracy, czyli urlop lub tzw. zamienną. Szczegóły w biurze związku - wymagany PESEL i adres zamieszkania każdego uczestnika demonstracji. W załączniku plakat. Zawiadamiamy osoby które zadeklarowały swój udział w demonstracji, że planowany wyjazd na demonstrację nastąpi o godz. 3.45 z pod MOK-u w Radlinie.

WYJAZD NA MECZ POLSKA-NIEMCY

Organizujemy wyjazd na mecz Polska - Niemcy. Płatność przy zapisie minimum 150zł/osoba, pozostała odpłatność do 30 września 2014r. Szczegóły w załączniku.

Zabawa Karnawałowa w TATRACH

Zarząd ZZPOSz jak co roku organizuje 3 dniową wycieczkę połączoną z Zabawą Karnawałową. Szczegóły w załączniku.

Węgiel dla Emerytów

W załączniku udostępniamy skan Pełnomocnictwa do uzyskania pełnego deputatu dla emerytów i rencistów za 2014r. Ponadto informujemy, że z wypełnionym i podpisanym pełnomocnictwem trzeba przesłać opłatę w wysokości 10 złotych. Adres Kancelarii Prawnej na który należy wysłać lub dostarczyć osobiście pełnomocnictwo jest taki sam jak w Pełnomocnictwie.

UWAGA! Zmiana warunków Umowy o Pracę

Stanowisko Związków Zawodowych w sprawie zmiany warunków umowy o pracę w K.W. S.A.

Aneks nr 8 do "Porozumienia z dnia 20.12.2004r..." Zmiany wysokości odpraw emerytalnych

W załączniku zamieszczamy aneks nr 8 z dnia 22 sierpnia 2013r. Aneks dotyczy zmian wysokości odpraw uzależnionych od lat przepracowanych oraz zasad przyznawania tych jednorazowych odpraw pieniężnych w razie rozwiązania stosunku pracy w związku z nabyciem prawa do emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Strony